JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon

9.3.2021

Očkování COVID-19

V tomto týdnu bylo zahájeno očkování proti COVID-19, přijímáme telefonické nebo mailové objednávky. K dispozici je očkovací látka od firmy AstraZeneca, s přeočkováním po 12 týdnech.

Objednáváme i mladší pacienty s chronickým onemocněním (viz níže)

 

Koho praktičtí lékaři očkují

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

 • pacienti starší 70 let
 • pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*

v rámci výše uvedených kritérií očkují PL:

 • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
 • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)
 • v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)
 • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
 • „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

 

*Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

 

Čím praktičtí lékaři očkují

Očkování v ordinacích PL probíhá očkovací látkou AstraZeneca

 

Očkování osob s chronickým onemocněním

Praktičtí lékaři mohou vedle osob starších 70 let očkovat i osoby, u nichž vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (více viz výše).

Léčí-li se pacient na specializovaném pracovišti v nemocnici, kde je zřízeno i očkovací místo, může jej k přednostnímu očkování na základě posouzení zdravotního stavu přihlásit i ošetřující lékař daného pracoviště. Některá centra vytvářejí vlastní seznamy a pacienty obvolávají, některá pacienty objednají po zkontaktování pacientem.

  

4.5.2020

Koronavirus

 

Pokud máte PROJEVY RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (horečka, dušnost, kašel, nachlazení…), NECHOĎTE DO ORDINACE, ale kontaktujte nás telefonicky !!! a domluvíme se na ev.termín vyšetření. Pracovní neschopnost lze vystavit až 3 dny zpětně.

PROSÍM DODRŽUJTE NOVÝ ROZPIS ORDINAČNÍCH HODIN!  MĚJTE OHLED NA STARŠÍ PACIENTY

Od 4.5.2020 opět v plném režimu provádíme preventivní prohlídky dle předchozí telefonické domluvy.

 

Do odvolání platí změna ordinačních hodin:

 

Po 7:00 - 11:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  11:00 - 12:00 pro akutní onemocnění
Út 7:00 - 11:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  11:00 - 12:30 pro akutní onemocnění
St 7:00 - 11:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  11:00 - 12:00 pro akutní onemocnění
Čt 12:30 - 17:00 pouze  pro zdravé osoby
  17:00 - 18:00 pro akutní onemocnění
7:00 - 11:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  11:00 - 12:00 pro akutní onemocnění

 

 

 

Mimořádná opatření po dobu nouzového stavu v ČR

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO CELÉHO OBJEKTU A ČEKÁREN PRO NÍŽE UVEDENÉ PACIENTY:

 - Pacienti v karanténě

 - Všechny osoby po návratu z rizikových  oblastí 

 - Všechny osoby s možným přímým kontaktem s pacientem s infekcí koronavirem

 

 

PROSÍME KONTAKTUJTE LÉKAŘE POUZE TELEFONICKY ! O DALŠÍM POSTUPU BUDE TELEFONICKY ROZHODNUTO 

(při porušení  se jedná o trestný čin rozšiřování NÁKAZY !)

 

Každý pacient , který vejde do budovy a bude čekat na ošetření  v čekárně, musí mít po celou dobu řádně zakrytý nos i ústa  (vlastní rouška, improvizovaně šálou, čistým kapesníkem).

 

Pacienti s akutním infekčním onemocněním mohou vstoupit jen po předchozí telefonické konzultaci s lékařem či sestrou dle aktuálního rozpisu ordinačních  hodin  (až po ošetření neinfekčních  pacientů)

 

Chronická medikace bude  odesílána jen elektronicky  formou  eReceptu  či výjmečně  k osobnímu vyzvednutí po telefonické domluvě s lékařem v určenou dobu.

 

 

 1.3.2020

KORONAVIRUS - jak se zachovat

Pokud máte podezření, že jste přišli do styku s osobou nakaženou koronavirem,  nechoďte prosím do ordinace, ale IZZ na čísle 112

Prosím buďte ohleduplní k ostatním pacientům a personálu.

 

Přesné informace obdržíte na lince Státního zdravotnického ústavu:

NONSTOP INFOLINKA SZÚ:     724 810 106 a 725 191 367

a Krajské hygienické stanice:   MUDr. Jan Říha, tel.: 567 564 551