JoomlaTemplates.me by BlueHost Coupon

 

 

11.3.2020

Koronavirus

 

Pokud máte projevy  respiračního onemocnění (horečka, dušnost, kašel, nachlazení…), NECHOĎTE DO ORDINACE, ale kontaktujte nás telefonicky !!! a domluvíme se na ev.termín vyšetření. Pracovní neschopnost lze vystavit až 3 dny zpětně.

PROSÍM DODRŽUJTE NOVÝ ROZPIS ORDINAČNÍCH HODIN!  MĚJTE OHLED NA STARŠÍ PACIENTY

 

Do odvolání platí změna ordinačních hodin:

 

Po 7:00 - 10:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  10:00 - 12:00 pro akutní onemocnění
Út 7:00 - 10:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  10:00 - 12:30 pro akutní onemocnění
St 7:00 - 10:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  10:00 - 12:00 pro akutní onemocnění
Čt 12:30 - 15:00 pro akutní onemocnění
  15:00 - 17:00 pouze  pro zdravé osoby
7:00 - 10:00 odběry, konzultace, prevence  - pouze  pro zdravé osoby
  10:00 - 12:00 pro akutní onemocnění

 

 

 

Mimořádná opatření po dobu nouzového stavu v ČR

 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO CELÉHO OBJEKTU A ČEKÁREN PRO NÍŽE UVEDENÉ PACIENTY:

 - Pacienti v karanténě

 - Všechny osoby po návratu z rizikových  oblastí 

 - Všechny osoby s možným přímým kontaktem s pacientem s infekcí koronavirem

 

 

PROSÍME KONTAKTUJTE LÉKAŘE POUZE TELEFONICKY ! O DALŠÍM POSTUPU BUDE TELEFONICKY ROZHODNUTO 

(při porušení  se jedná o trestný čin rozšiřování NÁKAZY !)

 

Každý pacient , který vejde do budovy a bude čekat na ošetření  v čekárně, musí mít po celou dobu řádně zakrytý nos i ústa  (vlastní rouška, improvizovaně šálou, čistým kapesníkem).

 

Pacienti s akutním infekčním onemocněním mohou vstoupit jen po předchozí telefonické konzultaci s lékařem či sestrou dle aktuálního rozpisu ordinačních  hodin  (až po ošetření neinfekčních  pacientů)

 

TESTY na koronavirus  v ordinaci  NEPROVÁDÍME!!!!

 

Do  odvolání rušíme pravidelné preventivní prohlídky !!

Chronická medikace bude  odesílána jen elektronicky  formou  eReceptu  či výjmečně  k osobnímu vyzvednutí po telefonické domluvě s lékařem v určenou dobu.

Po dobu nouzového stavu  se ruší pracovně lékařské prohlídky .

Ostatní kontroly (tlak,diabetici, bolesti kloubů, předoperační) v ranních hodinách dle telefonické domluvy

Ostatní prohlídky, prevence, vstupní prohlídky do zaměstnání, či jiné nutné prohlídky – např. prohlídky na ŘP nebo předoperační prohlídky, budou prováděny v omezené míře v mimopracovní době po domluvě s lékařem.

 

 1.3.2020

KORONAVIRUS - jak se zachovat

Pokud máte podezření, že jste přišli do styku s osobou nakaženou koronavirem,  nechoďte prosím do ordinace, ale IZZ na čísle 112

Prosím buďte ohleduplní k ostatním pacientům a personálu.

 

Přesné informace obdržíte na lince Státního zdravotnického ústavu:

NONSTOP INFOLINKA SZÚ: 724 810 106 a 725 191 367

a Krajské hygienické stanice:

KHS Vysočina – MUDr. Jan Říha, tel.: 567 564 551

 

Doporučení MZ občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se nyní vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu zůstali doma a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech v období od poloviny ledna 2020, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění, jako je horečka nad 38 st. C a dýchací obtíže. V případě výskytu uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí. 

Pokud máte podezření na nákazu koronavirem (máte příznaky a byl jste v zasažené oblasti), prosíme, nechoďte do ordinace lékaře, ale telefonicky ho kontaktujte!


Mohu cestovat do severní Itálie?
Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD. 
 

Jak se chránit?

  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,
  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest
  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, jsou k dispozici infolinky Státního zdravotního ústavu.