MUDr. LENKA ZACHOVÁ

ordinace praktického lékaře pro dospělé

poliklinika Jihlava - Bedřichov

 

Zabezpečujeme komplexní péči v rámci všeobecného praktického lékařství. To je soustavná péče o naše registrované pacienty v rámci veřejného zdravotního pojištění, pravidelné preventivní prohlídky, předoperační vyšetření, laboratorní odběry s vyhodnocením a doporučením vhodných opatření, pravidelné očkování, návštěvní služba, poradenské a konsultační služby.

Dále poskytujeme služby, které nejsou součástí veřejného zdravotního pojištění, například vyšetření pro řidičské oprávnění, zbrojní průkaz, sportovní vyšetření, vyšetření vyžádaná k výkonu profese, vakcinace doporučené a nepovinné, konzultace pro očkování před cestou do zahraničí jiné.

Poskytujeme také péči v oboru závodní preventivní péče pro společnosti, firmy a podniky různých zaměření. Tato péče mimo jiné zahrnuje :

 

·         stanovení vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví pracovníků

·         vyhledání možných rizikových faktorů prac. prostředí a návrh souboru opatření na jejich eliminaci

·         pravidelný dohled na zdraví pracovníků v souvislosti s prací

·         zajištění vstupních, pravidelných preventivních a výstupních zdravotních prohlídek

·         poskytování odborného poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele

·         součinnost při poskytování první pomoci

·         školení a praktický nácvik dovedností potřebných pro poskytování první pomoci